Turismul cultural: oportunitate pentru valorificarea patrimoniului natural din Regiunea Centru

Turismul cultural: oportunitate pentru valorificarea patrimoniului natural din Regiunea Centru

Experți în dezvoltarea turismului din Portugalia, Spania, Marea Britanie, Slovenia, Bulgaria și România s-au reunit online la seminarul tematic “Valorificarea patrimoniului natural prin turism cultural”.

Zonele montane au avut întotdeauna o semnificație simbolică și metaforică și, în ultimii ani, au crescut ca destinație turistică, în special datorită faptului că ofera posibilitatea de a evada din mediile din ce în ce mai urbanizate. Cu toate acestea, potențialul turistic este valorificat în mod greșit prin intermediul turismului de masă, care dăunează biodiversității fragile și unicității acestor zone, sau nu este valorificat, populația și afacerile locale rămânând singure și neputând beneficia de acesta. În acest context, proiectul RAMSAT și-a propus să contribuie la protejarea patrimoniului natural și cultural al regiunilor montane izolate, prin promovarea turismului alternativ durabil. Pentru atingerea acestui obiectiv, proiectul RAMSAT a facilitat organizarea unor evenimente/vizite online în regiuni din Europa, pornind de la Pleven Heights (Bulgaria), trecând prin Parcul Natural Serra of S. Mamede (Portugalia), Mărginimea Sibiului (România), dealurile Sava (Slovenia), Sistemul Iberic (Spania) și Munții Sperrin (Marea Britanie, Irlanda de Nord), explică reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Centru.

Partenerii proiectului RAMSAT vor dezvolta planuri de acțiune pentru protejarea biodiversității și conservarea mediului natural, în scopul de a contribui la creșterea numărului de vizitatori ai siturilor de patrimoniu cultural și natural. În scopul identificării de soluții dedicate dezvoltării turismului durabil în zonele montane și revitalizării acestor zone prin utilizarea sustenabilă a resurselor existente și prin promovarea patrimoniului cultural și natural, partenerii au prezentat și au dezbătut în cadrul acestui seminar tematic interregional cele mai bune practici și politici de susținere a turismului și promovării patrimoniului natural și cultural.

Inspirație din Irlanda

Evenimentul a fost organizat joi, 4 noiembrie, de către partenerul din Irlanda de Nord, Rural Area Partnership In Derry Ltd, sub forma unui webinar online și având ca focus tematic politici și bune practici dedicate valorificării patrimoniului natural și cultural regional. El a oferit participanților atât oportunitatea de a descoperi bune practici pentru promovarea patrimoniului cultural și natural provenind din toate regiunile participante la proiect, cât și posibilitatea de a efectua o vizita ”virtuală” în Irlanda de Nord, zonele rurale montane din Derry.

Simion Crețu, director general al ADR Centru: „Turismul este un motor al dezvoltării Regiunii Centru, contribuția lui la produsul intern brut regional, în 2017, era de 3,8%. Zonele montane ocupă aproape jumătate din teritoriul Regiunii Centru, peisajele naturale și biodiversitatea adăpostită de aceste zone constituind, împreună cu bogatul patrimoniu cultural regional, motivația majoră care atrage an de an numeroși turiști români și străini. Turismul rural are un potențial deosebit de a se dezvolta, susținut de tradițiile care încă se mai păstrează, de arhitectura locală diversă pe care o întâlnim încă nealterată în unele zone montane din Apuseni, dar și din Mărginimea Sibiului, Țara Făgărașului, satele săsești și secuiești din Regiunea Centru. În zonele rurale avem 6 din cele 7 obiective UNESCO din Regiune și numeroase monumente istorice de categoria A si B. Prin Programul Operațional Regional 2021-2027, vom finanța, printr-o axă dedicată zonelor rurale, investiții în conservarea patrimoniului cultural și istoric, dar și în dezvoltarea turismului, scopul acestor finanțări fiind de a consolida rolul culturii și turismului în dezvoltarea economică, incuziunea și inovarea socială în zonele afectate substanțial de pandemia Covid-19.”

Răspunde