Evenimente

Specialiștii sibieni se perfecționează în conservarea patrimoniului

Muzeul ASTRA, prin Centrul de Pregătire al Conservatorilor şi Restauratorilor, este partener alături de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Catedra de Conservare-Restaurare, în organizarea cursului de perfecţionare “Conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile: organizarea și reorganizarea depozitelor muzeale al Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare în Cultură (INCFC) din cadrul Ministerului Culturii”.

Într-o formulă specială, online, în perioada 10 – 19 noiembrie, în cadrul cursului se vor propaga bune practici naționale și internaționale în domeniu oferind, totodată, modele de analiză și programare a acestor activități, cu exemple concrete oferite participanţilor din experienţa reprezentanţilor instituțiilor muzeale şi educaţionale partenere.

“Organizarea și reorganizarea depozitelor muzeale sunt demersurile care au cel mai mare impact asupra prezervării colecțiilor muzeale. Succesul lor depinde de cunoașterea și aplicarea unor principii de bază adaptate fiecărui tip de colecție în parte, de corecta identificare a riscurilor care amenință bunurile culturale dar și de buna planificare și alocare a resurselor. Cursul este proiectat ca o platformă de diseminare a bunelor practici naționale și internaționale în domeniu, oferind, totodată, modele de analiză și programare a acestor activități la nivelul instituțiilor muzeale”, au precizat organizatorii evenimentului.

Răspunde