Evenimente Pe harta turistului

Turismul cultural în Mărginimea Sibiului, analizat într-o conferință europeană

Cea de a cincea întâlnire a grupului tehnic de lucru pentru Mărginimea Sibiului a fost organizată, pe 20 octombrie, în cadrul proiectului RAMSAT-“Revitalizarea zonelor defavorizate și a zonelor montane prin turism alternativ durabil”.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului INTERREG EUROPE 2014-2020. Întâlnirea a fost organizată online de Primăria comunei Rășinari și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de parteneri ai proiectului. Discuțiile s-au concentrat pe tema turismului cultural, promovarea și valorificarea patrimoniului cultural specific localităților din zona Mărginimii.

Membrii grupului de lucru au realizat o analiză SWOT a destinației Mărginimii Sibiului, fiind identificate puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări în domeniul turismului cultural. Totodată, au fost identificate modele de bune practici in domeniul turismului cultural din Mărginimea Sibiului.

Bucur Bogdan, primar Rășinari: ”Proiectul RAMSAT este important pentru noi deoarece aduce în fața partenerilor internaționali exemple de bună practică în turism din Mărginimea Sibiului. Bunele practici din Mărginimea Sibiului sunt incluse pe platforma Interreg Europe iar acest fapt duce și la creșterea atractivității si vizibilității zonei. Totodată, proiectul este important pentru că incearcă schimbarea unui instrument politic astfel încât acesta să răspundă nevoilor de dezvoltare durabilă a turismului în mediul rural. Aici facem referire la Programul Operațional Regional 2021-2027- Prioritatea 7- O regiune cu turism sustenabil.”

La întâlnire a participat și un reprezentant al Fundației Mihai Eminescu Trust, care a prezentat un model de bună practică în domeniului turismului rural-cultural din zona satelor săsești din Transilvania, cum ar fi Viscri sau Mălăncrav.

“Discuțiile din cadrul grupului de lucru sunt relevante și în contextul în care, pe data de 4 noiembrie, va avea loc seminarul interregional «Use of Natural Heritage for Cultural Tourism», eveniment organizat de partenerii din Irlanda de Nord și în cadrul căruia vom prezenta ceea ce se realizează bine în zona noastră în domeniul turismului cultural”, au precizat responsabilii proiectului.

Din grupul tehnic de lucru fac parte reprezentanți ai primăriilor din Mărginime, reprezentanți ai Universității “Lucian Blaga” Sibiu, reprezentanți ai Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, reprezentati ai Asociatiei Județene de Turism Sibiu, Grupul de Acțiune Locală Mărginimea Sibiului, ONG-urilor și asociațiilor de profil, reprezentanți ai ocoalelor silvice.

Răspunde