Calendar cultural | 16 octombrie

Calendar cultural | 16 octombrie

Ziua Mondială a Alimentaţiei

Scopul instituirii acestei zile este acela de a creşte gradul de conştientizare asupra problemelor alimentare ce pot apărea pe termen lung, de a promova solidaritatea naţională şi internaţională în lupta împotriva foametei, a malnutriţiei şi a sărăciei, de a încuraja o atenţie sporită asupra producţiilor agricole, de a promova un transfer de cunoştinţe dar şi de echipamente către ţările în curs de dezvoltare, mai ales în sprijinul micilor fermieri, de a încuraja cooperarea economică şi tehnică între ţările în curs de dezvoltare în domenii precum agricultură, silvicultură, piscicultură, nutriţie şi dezvoltare rurală. Ziua mondială a alimentaţiei este marcată în circa 130 de state ale lumii, iar în România a fost instituită, prin Legea nr 47/2016, Ziua naţională a alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare la aceeaşi dată.

1856     WILDE, Oscar (n. 16 oct. 1856, Dublin – d. 30 nov. 1900, Paris) – 165 de ani de la naștere: prozator irlandez, poet, dramaturg și estet proeminent (Danțiș, 1981, p. 627).

1861     BURY, John Bagnall (n. 16 oct. 1861, Monghan – d. 1 iun. 1927, Roma) – 160 de ani de la naștere: istoric britanic, membru de onoare străin al Academiei Române (1913) (Rusu, 2003, p. 150).

1896     OREND, Misch (n. 1896?, Iacobeni, Sibiu – d. 29 iul. 1976, Marburgh pe Lahn) – 125 de ani de la naștere; 45 de ani de la moarte: lingvist, etnograf, cercetător. Termină liceul la Sighișoara, seminarul pedagogic la Sibiu, studiază teologia, filologia, filosofia și istoria artelor la Leipzig și Marburg; în 1925 doctor în filosofie; în 1926 șef de secție la Arhivele Națiunii din Sibiu; între 1934 și 1938, șef de secție la secția de etnografie a Muzeului Brukenthal; între 1940 și 1944 a fost director al Institutului de Cercetări al Etnicilor Germani din România tipărind revista institutului, numită „Deutsche Forschung im Südosten”, a apărut trimestrial în anii 1942–1944; 1945-1949 în lagăr de internare și închisoare; 1956 cercetător la secția Sibiu a filialei Academiei din Cluj. După o nouă întemnițare, emigrează în 1963 în Germania. Orend are 253 de titluri de etnografie și lingvistică (Fabini, Fabini, 2001, p. 145).

1906     BUZZATI, Dino (n. 1906, Belluno – d. 28 ian. 1972, Roma) – 115 ani de la naștere: scriitor italian (Stănciulescu, 2005, p. 182).

Răspunde