Calendar cultural | 22 septembrie

Calendar cultural | 22 septembrie

Ziua Independenței Bulgariei

Ziua În oraș fără mașina mea / „En ville, sans ma voiture” inițiată de Franța

1716     ANTIM IVIREANUL (n. c. 1660, Iviria – d. 22 sept. 1716, Enos) – 305 ani de la moarte: cărturar și predicator. Mitropolit al Ungrovlahiei (27 ian. 1708 – sept. 1716).  A înființat tipografii la Snagov (1694) (imprima în mai multe limbi) și Rîmnic (în limba română) (1705) – formând o școală tipografică – și ctitorind centrul monastic ce îi poartă numele – Antim (1716) din București. A tradus din greaca veche numeroase scrieri de cult și didactico-morale. Ne-au rămas de la el „Didahiile”,  scrieri manuscrise cuprinzând 35 de predici pline de culoare, pulsând de viață, din care răzbate freamătul personalității lui aprige, austere. După formula de adresare smerită, urmează exordiul, tratarea (cu sau fără tâlc alegoric) și cuvântul de iertăciune, dezvoltând creator după litera Cărții cărților. Idealul său stă sub steaua nouă a umanismului creștin, amprentă a epocii. S-a remarcat drept un caligraf cu slovă măiastră, un gravor și miniaturist talentat, ilustrând două evanghelii: una greco-română (1693) și cealaltă românească (1697); de asemenea, a realizat și portretul lui Constantin Brîncoveanu. Transpunând integral în românește principalele cărți de cult (Capete de poruncă la toată ceata bisericească, pentru ca să păzească fieștecarele din preoți și din diaconi deplin și cu cinste datoria hotarului său (1714), Psaltirea (1710), Octoihul (1712), Liturghierul (1713), Evhologhionul (1713), Catavasierul (1714); Psaltirea, 1710; Alexandria (1713, nu s-ar fi păstrat); Floarea Darurilor, 1701 etc.), Antim Ivireanul a contribuit la naționalizarea serviciului divin, fiind un creator de limbă liturgică (Stănciulescu, 2005, p. 57).

1791     FARADAY, Michael (n. 22 sept. 1791, Newington Butts, Londra – d. 25 aug. 1867, Molesey) – 230 de ani de la naștere: fizician și chimist englez (Hart, 2020, p. 251-253).

1831     COBĂLCESCU, Grigore (n. 22 sept. 1831, Iași – d. 21 mai 1892, Iași) – 190 de ani de la naștere: geolog și paleontolog, membru al Academiei Române (1886) (Rusu, 2003, p. 201).

1921     VAZOV, Ivan Minciov (n. 9 iul. 1850, Sopot, Bulgaria – d. 22 sept. 1921, Sofia) – 100 de ani de la moarte: scriitor, publicist și om politic bulgar. A locuit și în România. Lirică patriotică (Epopeea celor uitați), romane sociale (Sub jug), drame istorice (Borislav) (Stănciulescu, 2005, p. 1452).

Răspunde