Biblioteca ASTRA, în slujba culturii, educației, cunoașterii și patrimoniului sibian

Biblioteca ASTRA, în slujba culturii, educației, cunoașterii și patrimoniului sibian

În ultimul deceniu, activitatea bibliotecii publice sibiene a vizat modernizarea și diversificarea serviciilor, valorificarea patrimoniului cultural material al instituției, recreerea și susținerea activă a educației, culturii, cunoașterii și cercetării.

Biblioteca ASTRA a elaborat o strategie fundamentată pe principiile diversității și incluziunii, astfel încât serviciile, activitățile și evenimentele propuse să se adreseze cât mai multor categorii de public. În egală măsură, s-a urmărit permanent dezvoltarea colecțiilor bibliotecii în mod coerent și constructiv pentru a oferi celor interesați materiale cât mai recente, respectând principiile educativ, informativ și recreativ, dar și bugetul prevăzut, susține managerul Silviu Borș.

Parteneriate

Biblioteca este o platformă culturală cu rol strategic în educația și dezvoltarea armonioasă a comunităților pe care aceasta le deservește, iar acest lucru este posibil prin cooperarea permanentă între actorii publici, culturali, educaționali și economici. Parteneriatele încheiate sunt elemente care consolidează coeziunea socială între organizații, instituții și membrii comunității. Au fost derulate numeroase proiecte, evenimente și activități în parteneriat cu organizații și instituții locale și naționale precum: Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu, Teatrul Naţional „Radu Stanca” din Sibiu, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sibiu, Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cindrelul – Junii Sibiu, Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Alma Mater din Sibiu, Arhiepiscopia Ortodoxă Română, Asociaţia pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu (AIOS), Direcția Județeană Sibiu a Arhivelor Naționale, Institutul de Cercetări Socio – Umane din Sibiu, Uniunea Arhitecților din România – Filiala Județeană Sibiu, Teatrul pentru Copii și Tineret GONG Sibiu, Școala Populară de Arte și Meserii „Ilie Micu” Sibiu, Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu, UCIMR.

Peste 300.000 pagini digitizate

În strategia Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu sunt incluse campanii de strângere de carte, programe, inițiative, acțiuni și evenimente culturale, educative și științifice (conferințe, expoziții, prezentări de carte, vernisaje, simpozioane) și activități de recreere adresate tuturor categoriilor de public.

În egală măsură, o atenție sporită este acordată permanent dezvoltării Depozitului Digital prin digitizarea unor elemente din Colecțiile Speciale și Periodice, până la această dată fiind digitizate 300.474 pagini.

Activitate editorială

Activitatea bibliotecii cuprinde elaborarea și editarea unor lucrări de cercetare în domeniul istorie. „Calendarul cultural sibian”, realizat în cadrul Compartimentului Informare Bibliografică și Documentare, este publicat anual, oferind astfel celor interesați un instrument de lucru. De asemenea, în ultimii ani au văzut lumina tiparului numeroase lucrări de documentare și cercetare elaborate de cercetători din bibliotecă: „150 de ani de lectură publică. Biblioteca Judeţeană Astra Sibiu. Album documentar 1861-2011”, Sibiu, 2011, Editura Armanis; „Andrei Şaguna (1808-1873). Biobibliografie, ed. a II-a revăzută şi adăogită”, Sibiu, 2012, Editura Andreiană, Editura Armanis; „Viaţa privată din Transilvania în însemnări pe cartea românească veche, sec. XVII-XIX (centre tipografice transilvănene)”, Bucureşti, Editura Muzeul Naţional al Literaturii Române, 2013; „Carte românească veche din colecţiile Bibliotecii Judeţene Astra Sibiu (1801-1830). Catalog”, Sibiu, Cluj-Napoca, Editura Armanis, Editura Mega, 2013; „Carte românească veche din colecţiile Bibliotecii Universităţii Eövös Loránd Budapesta. Catalog”, Sibiu, Cluj-Napoca, Editura Armanis, Editura Mega, 2013; „Ilie Micu (1916-1973)”. Sibiu, Editura Armanis; Editura ASTRA Museum, 2013; „Biblioteca Astra în patrimoniul culturii naționale”, Sibiu, Cluj-Napoca, Editura Armanis, Editura Mega, 2014; „Anuarul Istoriografic al României”, vol.1: 2011, Cluj-Napoca, 2013, Editura Argonaut (colaborator); „Carte românească veche din colecţiile Bibliotecii Judeţene Astra Sibiu (1750-1800). Catalog”, Sibiu, Cluj-Napoca, Editura Armanis, Editura Mega, 2014; „Descoperiți Rîu Sadului Sibiu România”, Sibiu, 2014; „Participanţi din localităţi sibiene la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918”, Sibiu, Cluj-Napoca, Editura Armanis, Editura Mega, 201; „Campania Armatei Române în Bulgaria. 1913”, Sibiu, Editura Armanis, 2016; „Carte românească veche în comunități sibiene. Documente edite și ne-edite. Repertoriu”, Sibiu, Cluj-Napoca, Editura Armanis, Editura Mega, 2017; „Scaunul, comitatul, județul Sibiu. 100 de ani de administrație românească în Transilvania. 50 de ani de la ultima reorganizare administrativ-teritorială a României”, Sibiu, Cluj-Napoca, 2018; „Primul Război Mondial în colecția de iconografie a Bibliotecii Județene Astra Sibiu”, Sibiu, Cluj-Napoca, 2018; „Franța – o inimă care a bătut pentru Marea Unire”, Sibiu, Cluj-Napoca, 2018; „Campaniile Armatei Române în Comunicate Oficiale 1916-1919”, Sibiu, Cluj-Napoca, 2018; „Participanți din localități sibiene la Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918”, Sibiu, Cluj-Napoca, 2018; „Carte românească veche în parohii greco-catolice din județele Brașov și Sibiu”, Sibiu, Cluj-Napoca, Editura Armanis, Editura Mega, 2019; „Carte românească veche în Rășinari” Sibiu, Cluj-Napoca, Editura Armanis, Editura Mega, 2019.

Implicare, cercetare, promovare

În anul 2019 a luat ființă Asociația „Prietenii Bibliotecii Județene ASTRA”, organizație al cărei scop este să susțină activ promovarea culturii și a patrimoniului. În 2020, s-a derulat proiectul „Cartea fără frontiere”, în parteneriat cu Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, prin care a fost făcută o donație de carte Bibliotecii Publice Raionale „Andrei Ciurunga” din Cahul. Anul acesta vor fi desfășurate proiectele „Cartea fără frontiere – ediția a II-a” și „Drumeții Culturale la Poiana Godia”. Tot prin intermediul Asociației „Prietenii Bibliotecii Județene ASTRA” a fost tipărită lucrarea „Bucătăria transilvăneană”/„Die Siebenbürgische Küche”, o colaborare între Tipografia Armanis și Tipografia Honterus din Sibiu. Volumul reprezintă o reproducere a cărții de bucate realizată de Elise Fröhlich la sfârșitul secolului al XIX-lea, în care sunt incluse peste 1.400 de rețete tradiționale săsești și sfaturi practice utile în gospodărie.

În parteneriat cu UCIMR, Stagiunea ICon Arts @ Biblioteca ASTRA (2018 – 2020) a oferit publicului evenimente muzicale și expoziții de documente. Prin intermediul proiectului educațional „Când povestea prinde viață” bibliotecarii astriști au donat școlii din satul Agârbiciu o colecție de cărți și au amenajat spațiul pentru lectură și activități educaționale și de recreere. Reader on Board | Cititor la Bord este un proiect derulat în colaborare cu Aeroportul Internațional Sibiu, cu participarea partenerilor Romania EduCab şi KeepCalling Team şi cu susținerea Consiliului Județean Sibiu. Prin intermediul acestuia, cartea și lectura ajung într-un spațiu mai puțin convențional, de acesta beneficiind cei care călătoresc cu avionul. AlterNativ, târg de carte de sănătate și terapii complementare, a fost derulat pe parcursul a trei ediții, acesta constituind o platformă de dialog pentru cei interesați de aceste domenii.

Proiectul cultural „Hermannstadt/Nagyszeben/Cibinium Culinaria Rediviva” a reunit o serie de activități interactive destinate promovării culturii gastronomice și educației prin cultură. Documente cu valoare de patrimoniu au constituit discursul vizual menit să pună în lumină cultura gastronomică a secolelor trecute, în spațiul socio-cultural sibian.

Echipa de bibliotecari a participat activ la proiectul internațional Europeana, la întâlnirile organizate de platforma Romania EduCab pentru derularea programului Biblionet, a organizat numeroase concursuri de lectură, ateliere creative și programe educative pentru copii și tineret (Bibliovacanța, Bătălia Cărților, ASTRA Adolescent, ASTRA Cititor Campion, ateliere de dezvoltare personală prin actorie, sesiuni de lectură pentru preșcolari și elevi). Din anul 2018, o parte din sala de lectură de la etajul al V-lea al sediului nou este gazda proiectului „Spațiul telescopic al cunoașterii”, realizat de artiștii Lia și Dan Perjovschi.

Silviu BORȘ, manager: „Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu este, de 160 de ani, promotor și susținător al lecturii și culturii, acestea fiind instrumente esențiale în procesul de stimulare a gândirii critice și combaterea analfabetismului. Noile tehnologii au deschis drumul către un nou tip de bibliotecă, în a cărei componență intră noi forme de transmitere a cunoașterii. Strategia de digitizare și digitalizare a documentelor, existența platformelor virtuale de regăsire a informațiilor și publicațiilor – Depozitul Digital, Cloud Library – sunt elementele care înscriu Biblioteca ASTRA pe harta bibliotecilor mileniului al III-lea.”

De asemenea, pe lângă serviciile tradiționale de împrumut și retur al documentelor, asistență de specialitate, acces la sălile de lectură, spații pentru evenimente și conferințe, acces la programe și evenimente culturale, servicii pentru biblioteci și bibliotecari și coordonarea activă a bibliotecilor din județul Sibiu, Biblioteca ASTRA Sibiu oferă servicii editoriale. Tipografia și Editura ARMANIS (acreditată de Consiliul Național al Cercetării Științifice, la categoria C, domeniul Istorie și studii culturale) promovează lectura și cultura, susține parteneriate solide cu instituții locale, pune la dispoziția autorilor soluții editoriale diversificate, realizate de o echipă performantă.

Medaliați de Iohannis

În anul 2020, președintele Klaus Iohannis a conferit Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu Medalia aniversară „Centenarul Marii Uniri”, pentru inițiativele și acțiunile desfășurate în organizarea de evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri. Această distincție onorează și motivează bibliotecarii astriști în îndeplinirea pe mai departe a menirii lor, aceea de a transmite generațiilor următoare moștenirea culturală a Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, prima structură funcțională cu activitate neîntreruptă, și patrimoniul bibliotecii fondate la 1861.

Online…

În primăvara anului 2020, a fost inițiat serviciul BiblioSuport, creat cu scopul de a veni în sprijinul tuturor utilizatorilor care, în perioada pandemiei, doresc să acceseze colecțiile Bibliotecii ASTRA Sibiu. Prin intermediul acestuia, bibliotecarii oferă suport digital și documente scanate celor care studiază, aprofundează sau desfășoară activități de cercetare.

… și offline

Serviciile și spațiile puse la dispoziție în cadrul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu sunt destinate tuturor categoriilor de public. Numeroase spații aflate atât în sediul istoric, cât și în cel nou sunt disponibile pentru închiriere, în vederea organizării de evenimente, conferințe, întâlniri, activități: terasa de la etajul al V-lea, foaierul, sala de consiliu, ludoteca, cabinetele de studiu individual dotate cu echipamentele necesare unei bune desfășurări a activităților de cercetare, sala festivă. Casa de odihnă și creație „Andrei Oțetea” din Sibiel își așteaptă vizitatorii pentru organizarea de activități sau petrecerea unui sejur de neuitat în mijlocul naturii.

„De-a lungul ultimilor zece ani, colecțiile Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu au fost constant înnoite, dezvoltarea acestora fiind una dintre principalele noastre preocupări. Filialele Hipodrom, Valea Aurie, Bâlea și Vasile Aaron au fost reabilitate. În anul 2018, a fost inaugurată filiala din orașul Cisnădie. Rolul acestora este esențial în diseminarea culturii în spațiul sibian. Sediul nou, sediul istoric și filialele beneficiază de dotările adecvate activităților de bibliotecă, există acces permanent la internet și asistență de specialitate în ceea ce privește fiecare compartiment și colecție. Muzeul Asociațiunii este deschis pentru vizitare, la cererea publicului. Proiectele, activitățile, evenimentele și atelierele desfășurate sunt cunoscute publicului prin intermediul website-ului https://bjastrasibiu.ro/, al canalelor social media și susținute în apariții constante în presă, iar identificarea de noi categorii de public este unul dintre elementele fundamentale ale strategiei de derulare a proiectelor și activităților din Bibliotecă și filialele acesteia”, a conchis Silviu Borș.

Răspunde