Modele de bune practici din Mărginimea Sibiului pentru dezvoltarea turismului de aventură

Modele de bune practici din Mărginimea Sibiului pentru dezvoltarea turismului de aventură

Primăria Rășinari și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru sunt parteneri în proiectul internațional RAMSAT “Revitalizarea zonelor defavorizate și a zonelor montane prin turism alternativ durabil”, proiect finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului INTERREG EUROPE 2014-2020.

În acest context, în data de 27 mai, Agenția Regională pentru Dezvoltare Zasavje, partenerul din Slovenia, a găzduit seminarul tematic ”Use of Natural and Cultural Heritage in Adventure Tourism”, un eveniment internațional de schimb de experiență și bune practici în domeniul turismului de aventură, ca parte a dezvoltării turismului alternativ durabil. Seminarul a avut loc online și a reunit peste 50 de participanți din Uniunea Europeană, fiind prezentate exemple de bune practici din cele șase țări europene partenere în proiect: România, Portugalia, Spania, Slovenia, Bulgaria și Irlanda de Nord.

În cadrul seminarului a fost prezentat participanților potențialul turistic al Mărginimii Sibiului, ca regiune parteneră în proiect, dar și câteva exemple de bună practică în domeniul turismului de aventură, precum evenimentele sportive „Urme pe play”, „Burduf Challenge Marathon”, întâlnirea Eurorando sau proiectul „Hay Hut Country”/”Țara Colibelor”, fiind promovate și încurajate activități în aer liber și de recreere ca drumeția, alergarea, ciclismul, mountain biking, monitorizare faună sălbatică și altele. Promovarea din punct de vedere turistic a zonei Mărginimii Sibiului este importantă și în contextul în care, la nivelul județului Sibiu, în perioada 2021-202,2 se derulează proiectul Anii Drumeției, demarat de Consiliul Județean Sibiu, tematica fiind relevantă și în cadrul turismului alternativ durabil abordat de proiectul RAMSAT.

Participanții au avut prilejul de a prezenta politicile care sprijină dezvoltarea acestui tip de turism în fiecare regiune parteneră cu obiectivul de a revitaliza zonele montane prin utilizarea sustenabilă a resurselor existente și prin promovarea patrimoniului natural și cultural.

Discuțiile purtate de partenerii europeni s-au concentrat și pe elaborarea planurilor de acțiune pentru fiecare regiune și pe identificarea de soluții și noi abordări în aria de interes a turismului durabil, potrivit primarului comunei Rășinari, Bucur Bogdan.

Răspunde