Calendar cultural | 16 iunie

Calendar cultural | 16 iunie

1931     VULPE, Alexandru (n. 16 iun. 1931, București – d. 9 febr. 2016, București) – 90 de ani de la naștere: istoric și arheolog, profesor universitar, membru al Academiei Române (2009). În 1968, și-a susținut la Universitatea din București teza de doctorat având ca subiect Necropola hallstatiană de la Ferigile, sub conducerea profesorului Ion Nestor. A adus contribuții deosebite pentru pre- și protoistoria spațiului nord-dunărean, în urma cercetărilor de teren. De numele său se leagă nu numai necropola din Hallstatt-ul târziu de la Ferigile, dar și investigarea importantelor situri de la Costișa, Rotbav, Popești, Susani, Tigveni, Cepari, Rudeni, Milostea, valorificate în studii de specialitate în țară și străinătate. Scrierile sale despre primele atestări ale geților și dacilor, raporturile cu ilirii, sciții și tracii sudici, începuturile metalurgiei aramei și bronzului, a orfevrăriei antice din spațiul nostru și cele învecinate, periodizarea și datarea absolută a epocii bronzului și a primei epoci a fierului, despre topoarele de metal din eneolitic și epoca bronzului etc., toate constituie prețioase instrumente de lucru pentru preistoricieni (Rusu, 2003, p. 892).

Răspunde