Frumoasa din Rășinari și balaurul

Frumoasa din Rășinari și balaurul

De veți bate cărările Cindrelului până la Iezere și veți rămâne fermecați de strălucirea apei, se cuvine să aflați o poveste pe care o știau bătrânii din Mărginimea Sibiului despre aceste locuri.

«Nevasta învălită și bălaurul». O legendă, caracteristică pentru felul cum a fost izbită fantazia populară de fenomenul dispersiunii luminii, des observat la suprafața, scăldată în raze de soare, a iazerului dela Cindrelŭ, e următoarea: 
De mult, când pe culmile Cindrelului e strângeà lume de pe amândouă coborâșurile munților, la slujbă, la târg și la jocuri, plecat-a, ca să ia parte la acestea, și o tânără femeie din Rășinariŭ. Erà gătită ca de zi mare și purtà pe cap faimoasa «vilitură», împodobită cu frumoase pene de păun. Când mai erà la câțiva pași departe de iezăr, numai ce se aude un rânchezat ca de armăsariu, ce păreà că vine tocmai din fundul lacului, din culcușul bălaurului. Calul Rășinărencii, cum àuzi chemarea, se și răpezi în lac, cu călăreață cu tot, și acolo periră amândoi, înghițiți de bălaur. De pe capul femeii însă se desprinse vilitura, iar podoabele ei, penele de păun, se văd și astăzi plutind, în bătaia razelor de soare, la suprafața iezărului.”, scria Victor Păcală, în „Monografia satului Rășinariŭ” din 1915.

Iezerele Cindrelului alcătuiesc o arie protejată de interes național din anul 2000, în suprafață de peste 600 de hectare, și se află pe versantul nordic al Munților Cindrelului, pe teritoriul administrativ al comunei Gura Râului. O drumeție în această zonă vă va răsplăti cu o priveliște de neuitat!

Răspunde