Calendar cultural | 31 martie

Calendar cultural | 31 martie

Ziua Maltei/ Sărbătoarea Libertății (1979)

1841     VULCAN, Iosif (n. 31 mart. 1841, Holod, Bihor – d. 8 sept. 1907, Oradea) – 180 de ani de la naștere: publicist și scriitor român, animator cultural, membru al Academiei Române (1891). În 1860 a debutat cu versuri în „Telegraful Român”, colaborând totodată la „Aurora Română”, „Concordia”, „Foaie pentru minte, inimă și literatură”, „Gazeta Transilvaniei”, „Muza română”. În 1863 a editat, împreună cu G. Ardeleanu revista „Umoristul”, urmată în 1867 de revista „Gura satului”. În 1865 a tipărit la Pesta revista „Familia”, transferată în 1880 la Oradea, revista de excepție, ilustrată, pe care a condus-o timp de 42 de ani și în care publică primele poezii ale lui Eminescu. „Familia” a avut ca fundament ideea unității naționale, exprimată prin intermediul unității de limbă și cultură. Tot în „Familia” îi publică pe Alecsandri, Bolintineanu, Creangă, Coșbuc, Delavrancea; aici debutează și Goga, Hasdeu, Odobescu, Zamfirescu etc. Fervent susținător al creației populare române („Poporul român în poezia sa”, 1869; „Cântecele haiducești”, 1870); membru extern al „Societății Culturale Kisfaludy din Pesta” (1872). Scoate revista „Șezătoarea” (1875-82); e unul din inițiatorii creării în Transilvania a „Societății pentru Fond de Teatru Român”, accentuând prin articolele sale necesitatea înființării unui teatru național, în același timp și popularizând turneele unor trupe de teatru. A scris versuri, proză, piese de teatru, impresii de călătorie, tălmăcind din Dumas, Heine, Hugo etc. (Rusu, 2003, p. 890).

Răspunde