Calendar cultural | 29 martie

Calendar cultural | 29 martie

1891     SEURAT, Georges (n. 2 dec. 1859, Paris – d. 29 mart. 1891, Paris) – 130 de ani de la moarte: pictor francez, maestru al neoimpresionismului (Stănciulescu, 2005, p. 1281).

1906     POPOVICIU-SĂVOI, Sava (n. 23 oct. 1818, Râu-Sadului, jud. Sibiu – d. 29 mart. 1906, Râu-Sadului) – 115 ani de la moarte: protopop ortodox, pictor și scriitor (Irimie-Fota, 1983, p. 33-34).


Sava Popovici-Săvoiu se naşte la 11/23 octombrie 1818 în Rîu Sadului şi îşi petrece aici copilăria. Între anii 1835-1837. tânărul Sava a urmat cursurile Şcolii Grănicereşti din Veştem, pe care nu le-a definitivat. Apoi, tatăl său l-a înscris, în anul 1837, la Şcoala Normală Catolică (cu predare în limba maghiară) din Sibiu, după care îl transferă (1838) la Institutul Terezian din acelaşi oraş, unde a fost înmatriculat sub numele de Papp Joszy.
Revoluţia de la 1848 îl suprinde la Deva; din cauza luptelor este nevoit să se refugieze în localitatea Poieniţa Tomii (jud. Hunedoara), de unde în 1849 revine la Deva. A lăsat informaţii deosebit de preţioase despre desfăşurarea revoluţiei, în special în zona Devei, Hunedoarei şi Sibiului, acestea cuprinzând peste 200 de pagini. În acelaşi an (1849) episcopul Andrei Şaguna îl ajută să ocupe o funcţie de preot militar în armata habsburgică.
În 1897, bolnav de cataractă, se pensionează şi se retrage la Sadu, unde avea cumpărată de ceva vreme o gospodărie. A încetat din viaţă la data de 16/29 martie 1906, fiind înmormântat în curtea vechii biserici a localităţii, în faţa uşii de intrare dinspre nord.
Prin vasta sa operă, realizată în decurs de 52 de ani, Săvoiu a lăsat posterităţii un valoros material despre toate domeniile vieţii din a doua jumătate a secolului al XIX-lea: sociale, politice, religioase şi militare. A imortalizat date unice referitoare la Regimentul grăniceresc de la Orlat, despre învăţământ, despre Revoluţia de la 1848-1849, despre diferite personalităţi transilvănene şi străine, dar şi informaţii legate de folclor, arhitectură, alimentaţie, toponimie.

Pr. prof. dr. Nicolae Dura, „Telegraful Român”: Protopopul Sava Popovici-Săvoiu (1818-1906) s-a născut la 11/23 octombrie 1818 în localitatea Râu Sadului ȋn apropierea Sibiului. Între anii 1835-1837, tânărul Sava a urmat cursurile Şcolii Grănicereşti, apoi Şcoala Normală Catolică din Sibiu şi din 1838 la Institutul Terezian din acelaşi oraş. A funcţionat la Deva, ca învăţător (1845-1849), prilej cu care a fost martor, a simţit şi a observat direct desfăşurarea revoluţiei din 1848-1850. În anul 1850, episcopul Andrei Şaguna l-a hirotonit preot şi l-a ajutat să ocupe o funcţie de preot militar în armata habsburgică (cf. Claudiu Munteanu, „Pe urmele corifeilor ardeleni din comuna Sadu”, Sibiu 2015).
Despre acest preot militar de regiment, despre protopopul ortodox Sava Popovici-Săvoiu avem o mărturisire emoţionantă: era „un bătrân foarte respectabil, cu plete lungi şi albe, un moş foarte simpatic de vreo 70 de ani, fost prin toate războaiele, în care Austria a trimis regimente româneşti… era o inimă bună, pioasă, românească, o inimă de aur”(Iuliu Moisil, „Viaţa studenţilor români din Viena în a doua jumătate a veacului al XIX-lea, Amintiri”, în APORV 1969, p. 54). Acesta slujea în biserica garnizoanei din Viena.
Vreme de 23 de ani, ȋn perioada 1875 -1897, a stat la Viena. Având talent, s-a dedict picturii și sculpturii, fiind ales, ȋn 1879, membru al societății vieneze de pictură „Albrecht Dürer”. El a fost un biograf a cărui operă descrie, probleme sociale, politice, economice, religioase, militare etc. din Transilvania şi o parte a Europei (Polonia, Ungaria, Germania, Austria, Italia, Croaţia, Serbia ş.a.), evenimente pe care el ȋnsuşi le-a trăit. Preotul Sava Popovici-Săvoiu a murit la 16/29 martie 1906 şi a fost înmormântat în curtea vechii biserici a localităţii natale.

Răspunde