Calendar cultural | 21 martie

Calendar cultural | 21 martie

  • Ziua Mondială a Poeziei

1866     SMIGELSCHI, Octavian (sau Smigelschi Oktáv) (n. 1866, Ludoș – d. 10 nov.1912, Budapesta, înmormântat la Blaj) – 155 de ani de la naştere: pictor și grafician român, inventator al picturii cu ciment colorat. Fără îndoială că Smigelschi este figura cea mai reprezentativă a artei românești din Transilvania finelui secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea (Alexandru Constantin Chituță, Octavian Smigelschi: promotorul unei viziuni artistice naționale=the promoter of the national artistic vision, Sibiu, Ed. Muzeului Național Brukenthal, 2018).

Octavian Smigelschi

Comanda de zugrăvire a catedralei ortodoxe din Sibiu i se repartizează în 12/25 aprilie 1904, în urma executării unei lucrări de probă comandate: un iconostas şi un înger în cupolă.

Răspunde