Calendar cultural | 14 martie

Calendar cultural | 14 martie

1471     MALORY, Thomas Sir (n. 1405, Warwickshire – d. 14 mart. 1471, Londra) – 550 de ani de la moarte: scriitor englez, cunoscut pentru „Moartea regelui Arthur”, o interpretare a mitului lui Arthur, din Ciclul Mesei Rotunde, considerat primul roman în proză din literatura engleză. Scrierea a servit drept model de inspirație poeților Spencer, Tennyson și Swinburne (Stănciulescu, 2005, p. 799).

1821     WORSAAE, Jens Jacob Asmussen (n. 14 mart. 1821, Vejle, Danemarca – d. 15 aug. 1885, Copenhaga, Danemarca) – 200 de ani de la naștere: arheolog, istoric și om politic danez; al doilea director al Muzeului Național al Danemarcei (1865-1874) (Jens Jacov Asmussen Worsaae, articol disponibil la adresa web https://en.wikipedia.org/wiki/Jens_Jacob_Asmussen_Worsaae, accesat la data de 5 iunie 2020).

1841     GOTTSCHLING, Adolf (n. 14 mart. 1841, Alțâna, Sibiu – d. 20 ian. 1918, Sibiu) – 180 de ani de la naștere: învățat și meteorolog cu studii la Viena; profesor al școlii superioare reale din Sibiu; a preluat în 1878 conducerea stației meteorologice din Sibiu; a publicat rapoarte meteorologice în „Foaia cotidiană germană transilvăneană”; din 1886 a condus „Foile agricole”; are merite deosebite în privința modernizării agriculturii transilvănene (Lexikon…, 1993, p. 157).

1911     ŞPAN, Petru (n. 1860, Lupșa, Alba – d. 1911, Sibiu) – 110 ani de la moarte: pedagog sibian, cu studii la Viena. A lăsat importante lucrări – îndeosebi didactice și pedagogice, manuale școlare ș. a. A fost profesor la Institutul teologic-pedagogic și la Școala civilă de fete a ASTREI (Lucian Bologa, Pedagogul Dr. Petru Șpan, Cluj, Editura Revistei Satul și Școala, 1938).

Răspunde