Patrimoniu și memorie culturală locală, în Depozitul legal al Bibliotecii ASTRA

Patrimoniu și memorie culturală locală, în Depozitul legal al Bibliotecii ASTRA

Depozitul legal al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu este unul dintre principalele motoare ale memoriei locale, cu rol de conservare și valorificare a acesteia.

Acest fond de carte cuprinde lucrări care fac parte din patrimoniul cultural local și național, aici fiind depuse toate aparițiile editoriale locale, pentru a fi păstrate și transmise mai departe generațiilor viitoare.

Depozitul legal este spațiul în care sunt prelucrate, conservate și organizate documentele care fac parte din patrimoniul mobil local și județean.

Printre lucrările de mare valoare din acest depozit se află cele trei tomuri ale primei ediții din „Enciclopedia Română”, întocmită de Corneliu Diaconovich între anii 1898 – 1904 și reeditată la Tipografia Armanis a Bibliotecii ASTRA, în 2014. Tot în acest fond se regăsește „Monografia satului Rășinariu”, realizată de Victor Păcală în 1915 și reeditată de Editura Andreiană în 2016.

În anul 1897, Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA) solicita tipografiilor și librăriilor românești câte un exemplar gratuit din toate tipăriturile acestora. În urma acestui apel, 12 tipografi au trimis Bibliotecii, în mod constant, lucrările pe care le editau. Strategia de dezvoltare a colecțiilor includea lucrări despre România scrise în limba română sau în alte limbi, și, în egală măsură, lucrări de literatură sau știință apărute în alte spații geografice și culturale.

Prin intermediul Legii Depozitului legal, între anii 1923 și 1949, fondul de carte al Bibliotecii ASTRA a crescut considerabil, toate editurile din țară trimițând acesteia noile apariții.

După promulgarea Legii 111/1995, începând cu anul 1997, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu a coordonat Depozitul legal local de tipărituri și alte documente grafice și audio-vizuale, conform normelor transmise de Biblioteca Națională a României. În prezent, documentele care fac parte din Depozitul legal sunt organizate într-un fond cu caracter distinct și independent de celelalte colecții, prelucrarea, conservarea și depozitarea acestora respectând dispozițiile legale în vigoare. Sunt cuprinse aici: cărți, broșuri, fascicole, ziare, reviste, almanahuri, enciclopedii, albume, atlase, teze de doctorat, cursuri universitare, compact-discuri. Acestea fac parte din toate domeniile clasificării zecimale universale (CZU) utilizată în biblioteci.

Începând cu anul 2013, au fost tezaurizate documente realizate de edituri și tipografii din județul Sibiu: Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Agnos, Alma Mater, Editura Armanis din cadrul Bibliotecii ASTRA, Editura Andreiană, Arhip Art, Editura Astra Museum, Editura Cenaclul de la Păltiniș, Editura Central Mediaș, Crisserv, CronoLogia, Editura Honterus, Hora, Imago, InfoArt Media, Muzeul Național Brukenthal, Ro-Ma, Salgo, Schiller, Editura ULBS, Evolutiv, Samuel Med, Deisis, Editura Balada, Editura Techno Media, Tribuna, Editura Hathor, Editura Adalex, Editura AMEC, Editura Institutului de Cercetări Socio-Umane.

Răspunde