Slove de sute de ani, în tezaurul Bibliotecii ASTRA

Slove de sute de ani, în tezaurul Bibliotecii ASTRA

„Sbornicul slavonesc”, apărut în anul 1580, este cartea cea mai veche aflată în colecția Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu.

Scrierea religioasă a fost tipărită de către diaconul Coresi, la Sas-Sebeș, în vremea mitropolitului Ghenadie, după cum notează diaconul: ” Din porunca prea sfinţitului mitropolit al Ardealului Kir Ghenadie, m’am ostenit cu acéstă scriere eu păcătosul şi ticălosul ce me numesc între omeni Coresi diaconul.”

Pagină din „Sbornicul slavonesc” al diaconului Coresi

Compartimentul Colecții Speciale al bibliotecii sibiene deține un fond de peste 500 de cărți vechi românești, între care se numără cărți de cult, cărți de istorie, calendare și alte tipărituri de o inestimabilă valoare. Conducerea instituției de cultură și-a propus realizarea unei baze de date care să cuprindă, pentru început, înregistrarea electronică a cărților românești vechi aflate în patrimoniul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu.

„Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu pune la dispoziția publicului un fond deosebit de valoros aflat în custodia Compartimentului Colecții Speciale. Specialiștii acestei secții sunt direct implicați în valorificarea acestui fond, prin editarea de lucrări științifice și organizarea de întruniri și expoziții, înscriindu-se astfel în proiectul național de promovare a patrimoniului românesc la nivel european. În perioada actuală mai puțin obișnuită, determinată de contextul epidemiologic, bibliotecarii Compartimentului Colecții Speciale al bibliotecii continuă munca de cercetare și documentare necesară publicării de noi și inedite lucrări bazate pe documentele existente. Intenția este aceea de a oferi utilizatorilor accesul la fondul propriu, atât în mod tradițional, după încetarea stării de urgență, cât și în varianta electronică, prin accesarea catalogului on-line al bibliotecii”, a spus Silviu Borș, directorul bibliotecii.

Răspunde