Calendar cultural | 8 aprilie

1871    „ROMÂNIA JUNĂ”150 de ani de la formarea (la 25 martie) a Societății academice social literare la Viena; în 8 aprilie are loc prima ședință oficială, când este aleasă și comisia de conducere, între membrii ei marcanți numărându-se Valeriu Bologa, Mihai Eminescu, Ion Slavici, Emanoil Logotheti; societatea a avut un rol important în întărirea și dezvoltarea conștiinței naționale a studențimii și intelectualității românești ardelene până la 1918. Deviza societății era Uniți-vă în cuget, uniți-vă-n simțiri, iar imnul ei a fost scris de Andrei Mureșianu (devenit cântecul patriotic național Pe-al nostru steag e scris unire) și compus de Ciprian Porumbescu.

1911     CIORAN, Emil (n. 8 apr. 1911, Răşinari, Sibiu – d. 29 iun. 1995, Paris, Franţa) – 110 de ani de la naştere: eseist şi filosof român, influenţat de existenţialism. Fiul lui Emilian Cioran, preot, consilier mitropolitan, şi al Elvirei (n. Comăniciu). Şcoala primară în satul natal, Liceul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu (1921-28); studii de filosofie la Universitatea din Bucureşti (1928-31). Din 1931 colaborează la „Gândirea”, „Cuvântul”, „Calendarul”, „Pagini literare”, „Discobolul”, „Azi” etc. Profesor de filosofie la Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov (1936-37). Bursă de studii la Paris (1938). Debut editorial cu eseul filosofic „Pe culmile disperării” (1934). Publică „Cartea amăgirilor” (1936), „Schimbarea la faţă a României” (1936), „Lacrimi şi sfinţi” (1937), impunând un stil eseistic cu discurs fragmentar, abrupt, prin concentrarea meditaţiei până la forma aforistică, înrudită cu procedeul lui Blaga din „Discobolul” şi „Elanul insulei”. Integrându-se în cultura franceză, Cioran a mai publicat multe volume de eseuri şi comentarii paraliterare, despre idei şi probleme existenţiale: „Tratat de descompunere” (Paris, 1949), „Silogismele amărăciunii” (Paris, 1952), „Ispita de a exista” (Paris, 1956), „Istorie şi utopie” (Paris, 1960), „Căderea în timp (Paris, 1964), „Demiurgul cel rău” (Paris, 1969), „Despre neajunsul de a te fi născut” (Paris, 1973), ” Mărturisiri şi anateme”, (Paris, 1986). Din 1941 până la moarte a trăit în Franţa (Stănciulescu, 2005, p. 248).

1921     CORELLI, Franco (n. 8 apr. 1921, Ancona – d. 29 oct. 2003, Milano) – 100 de ani de la naștere: tenor italian (Stănciulescu, 2005, p. 292).

1926     SCHMIDT, Her­mann Richard (n. 8 apr. 1926, Şercaia, jud. Braşov – d. iul. 2017 Sibiu) – 95 de ani de la naştere: profesor, inspector general şcolar. Profesor la Liceul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, director al Liceului „Bru­kenthal” din Sibiu. Acti­vitate neîntreruptă de aproa­pe 50 de ani în slujba învăţă­mântului sibian. Cetăţean de onoare al oraşului Sibiu.

Her­mann Richard Schmidt

1946     VORONCA, Ilarie (n. 1914, Brăila – d. 1946, Paris) – 75 de ani de la moarte: poet român. Reprezentant al avangardismului, a editat revistele „75 HP” şi împreună cu Brunea-Fox, „Integral”. Lirică abundent metaforică („Colomba”, „Incantaţii”). Stabilit în Franţa (din 1933), a evocat bucuriile cotidiene („Poèmes parmi les hommes”).

2011     SMÜCKLE, Rudi (n. 1940, Sibiu – d. 8 apr. 2011) – 10 ani de la moarte: grafician și caricaturist. A debutat cu caricaturi în ziarul ”Neuer Weg” în 1960. În 1966 a absolvit Facultatea de Arte Plastice din Cluj-Napoca, după care, până în 1969, a lucrat ca grafician la Întreprinderea Poligrafică Sibiu şi designer la Întreprinderea Judeţeană de Industrie Locală, tot din Sibiu. În 1968 s-a remarcat ca grafician şi caricaturist la “Hermannstädter Zeitung”, din 1969 devenind membru al Uniunii Artiştilor Plastici/Filiala Sibiu. În 1990 a luat drumul Germaniei, după 21 de ani de muncă la catedra Grupului Şcolar Textil Cisnădie, unde a activat ca profesor de desen (Irimie-Fota, 1983, p. 70).

Lasă un răspuns