Calendar cultural | 1 aprilie

Ziua Păcălelilor

1261     AHI EVREN (n. 1171, Khoy, Iran – d. 1 apr. 1261, Kirșehir, Turcia) – 850 de ani de la naștere; 760 de ani de la moarte: predicator Bektashi. Eveniment UNESCO.

1431     VILLON, François (François de Montcorbier) (n. 1 apr. 1431, Paris – dispărut la 5 ian. 1463) – 590 de ani de la naștere: poet francez (Stănciulescu, 2005, p. 1466).

1816   URS de MARGINA, David Baron (n. 1 apr. 1816, Mărgineni, Comitatul Făgăraș – d. 10 sept. 1897, Sibiu) – 205 ani de la naștere: înalt ofițer român în armata imperială austriacă (Ioan Părean, David Urs de Margina: Un mare român pe nedrept uitat, Sibiu, Editura Asociațiunii ASTRA, 2006).

1876     PELIVAN, Ion (n. 1 apr. 1876, Răzeni – d. 25 ian. 1954, închisoarea Sighet) – 145 de ani de la naștere: om politic și publicist (Stănciulescu, 2005, p. 1048).

1881     GOGA, Octavian (n. 1 apr. 1881, Rășinari, jud. Sibiu – d. 6 mai 1938, Ciucea, jud. Bihor) – 140 de ani de la naștere: poet, publicist și om politic român. Rol important în lupta politică pentru desăvârșirea unității naționale a poporului român. Fondează revista Luceafărul încă din perioada studenției (1902) la Budapesta. Secretar literar (sept. 1906), al ASTREI, cel mai important așezământ cultural așezământ cultural românesc din Transilvania. Membru al Consiliului Dirigent al Transilvaniei. Unul dintre conducătorii Partidului Național Creștin, creat în 1935, cu orientare de dreapta. Ministru în mai multe rânduri și prim-ministru (1937-febr. 1938). Membru  (1919) și vicepreședinte (1929-32) al Academiei Române (Rusu, 2005, p. 348).

“Părinţii mei: unul de la munte, altul de la şes. De aici dualitatea sufletului meu: muntele, prin psihologia lui, e contactul cu realitatea, tendinţa spre acţiune. Câmpia dimpotrivă: orizontul larg, avântul blând al nostalgiei. Aceste două elemente congenitale s’au transmis intact sufletului meu. S’au alăturat fără să se îmbine. Iată explicaţia celor două îndeletniciri ale vieţei mele: politica şi literatura.” (“Realitatea ilustrată”, 31 martie 1932)

Lasă un răspuns