De sus în jos

Evenimentul bienal de arhitectură “Arhitectura.6” are în prim plan reparațiile acoperișurilor bisericilor fortificate din zona Sibiului efectuate în anii 2019-2020.

Programul de reparații ale acoperișurilor bisericilor fortificate – Dächerprogramm – este finanțat prin Fundația Biserici Fortificate a Bisericii Evanghelice din România. Programul se referă la identificarea acoperișurilor aflate în stare avansată de degradare și la propunerea și implementarea măsurilor necesare reparației acestor acoperișuri. Bugetul pentru fiecare acoperiș este între 10.000 și 25.000 euro, prin contribuția diferiților stakeholderi. În cadrul programului, biroul Atelier Tudor Pavelescu s-a concentrat pe patru biserici, aflate în localitățile Ruși, Hetiur, Pelișor și Zlagna, între care au fost finalizate până acum lucrările din Ruși.

“În cadrul proiectelor s-au analizat atât degradările învelitoarei, cât și ale șarpantei și s-au propus reparații și intervenții tradiționale de dulgherie, care să corecteze defectele rezultate din varii motive. Lucrările de dulgherie au fost realizate prin metode tradiționale și cu cuie din lemn. În ceea ce privește învelitoarea, țiglele au fost luate la mână și cele deteriorate au fost înlocuite cu țigle reutilizate sau produse manual. În final, jgheaburile au fost decolmatate sau refăcute și s-au construit rigole care să preia apa de la baza clădirilor. De asemenea, a fost decopertată tencuiala de pe soclu realizată pe bază de ciment. Scopul principal a constat în realizarea unei intervenții care păstrează autenticitatea monumentelor”, au precizat Ecaterina Gal, responsabil de proiect, și Sebastian Bethge, referent monumente istorice.

“Arhitectura.6” este un program cultural, finanțat din timbrul de arhitectură, care prezintă cele mai bune proiecte de arhitectură realizate în ultimii doi ani de arhitecții județelor Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Vâlcea. Expoziția este itinerată la Sibiu în perioada 1-7 martie și poate fi admirată în Piața Mare, în fața Palatului Brukenthal.

Lasă un răspuns