Calendar cultural | 27 martie

1871     MANN, Heinrich (n. 27 mart. 1871, Lubeck – d. 11 mart. 1950, Santa Monica, S. U. A.) – 150 de ani de la naștere: scriitor german. Persecutat de naziști, a emigrat în Franța, apoi în S. U. A. Romane de satirizare a Germaniei imperiale (Supusul, Săracii și Capul), istorice (Henric al IV-lea), eseuri (Spirit și faptă) (Stănciulescu, 2005, p. 805).

1886     MIES VAN DER ROHE, Ludwig (n. 27 mart. 1886, Aachen – d. 17 aug. 1969) – 135 de ani de la naștere: arhitect german (Constantin, 1986, p. 224).

1921     RABUZIN, Ivan (n. 27 mart. 1921, Kljuc – d. 18 dec. 2008, Zagreb) – 100 de ani de la naștere: artist naiv croat (Ivan Rabuzin, articol disponibil la adresa web https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Rabuzin, accesată la data de 25 martie 2021).

1921     TELEA, Gheorghe (n. 27 mart. 1921, Noul Român, Sibiu – d. 7 oct. 2014) – 100 de ani de la naştere: medic chirurg. Studii: liceul teoretic, secţia reală, în 1940; Facultatea de Medicină a Universităţii „Regele Ferdinand” din Cluj (1940-1946). Activist anticomunist. A activat în cadrul Cercul Studenţesc „Petru Maier” din Clujul anilor ’46, precum şi în cunoscutul cerc literar „Radu Stanca” din Sibiu. Medic din 1946 până în 1988 la Clinica de Chirurgie II Boli ale Căilor Urinare (înființată de prof. Emil Ţeposu), din Cluj, Clinica Terapeutică (prof. dr. Nasta), din Bucureşti, Spitalul C.F.R. Sibiu şi până la pensionare, la Spitalul Clinic Judeţean Sibiu; a efectuat peste 20.000 de intervenţii de toate categoriile şi a oferit, în Policlinică, câteva mii de consultaţii. A publicat peste 30 de lucrări de specialitate, în publicaţiile din ţară şi din străinătate. Publică „Timp şi destin la Noul Român” („Tribuna”, Sibiu, 1996); „Cultură şi politică, autoportret spiritual în timp” („Saeculum”, Sibiu, 1999). Dr. Gheorghe Telea oferă spre achiziţie Ministerului Culturii şi Cultelor – Conacul Telea şi Colecţia „Dr. Gheorghe Telea”, situate în satul Noul Român, comuna Arpaşu de Jos, judeţul Sibiu. Ulterior, printr-o hotărâre a Guvernului, aceste bunuri proprietate publică a statului au trecut din administrarea Ministerului în cea a Complexului Naţional Muzeal ASTRA Sibiu.

Mirela Crețu, director: “Acest centru cultural se doreşte a fi un nucleu de interes socio-cultural pentru o multitudine de manifestări şi evenimente: vizite oficiale, individuale şi de grup, ghidaje speciale, cursuri de pedagogie muzeală, lansări de carte, reuniuni şi seri literare, întruniri şi sesiuni ştiinţifice, reconstituirea sărbătorilor, decernări de premii şi primiri în Academia Artelor Tradiţionale din România. Vizitatorii au posibilitatea de a pătrunde în spaţiul legendar al satului tradiţional transilvănean din Ţara Făgăraşului şi de a descifra şi cunoaşte tainele culturii şi civilizaţiei populare româneşti. Muzeul este organizat în cinci încăperi, fiecare cu un titlu specific: «Savoarea dialogului», «Intimitatea icoanelor pe lemn», «Trecerea de lut», «Sedimentarea gândului», «Icoane şi cărţi. Amprenta icoanelor şi gestul cărţilor». Iubitorii artei populare româneşti şi pasionaţii colecţionari au oportunitatea întâlnirii cu remarcabila colecţie a dr. Gheorghe Telea-Bologa. Colecţia icoanelor pe sticlă impresionează ochiul prin diversitatea tematicii iconografice abordate, prin fragilitatea imaginii sacre, protectoare şi demnă de atingere, prin senzualitatea cromatică şi personalitatea bine definită a desenului.”

Lasă un răspuns